Klientská zóna

Měření rastrových válců

Troika AniCAMTM - Přístroj pro měření povrchu rastrových a hlubotiskových válců, ale také k měření flexotiskových forem. 

Tento systém je určen všem, kteří chtějí zajistit kvalitní inventář svých válců a sleevů.

3D skenovací mikroskop pomocí softwarové aplikace QC umožňuje mapovat stav vašich rastrových válců a sleevů během používání a usnadní jak časové, tak finanční plánování pro repasi nebo výměnu válců a sleevů za nové.

Výhody:

 • Zkrácení času přípravy k tisku
 • Zvýšení produktivity tisku
 • Snížení odpadovosti
 • Opakovatelnost kvality tisku
 • Přehled o kvalitě vybavení
 • Usnadnění plánování repase či obnovy vybavení

Softwarové aplikace:

 • Měření rastrových válců - Anilox QC – objem a hloubka buňky, šířka buňky a můstku, lineatura, úhel
 • Měření hlubotiskových válců - Gravure QC – otevření kanálu, můstek, úhel, lineatura, hloubka
 • Měření flexotiskových forem - FlexoPlate QC – lineatura, pokrytí, hloubka reliéfu, simulace stlačení, měření x/y, úhly

AMS (Anilox Management System)

Softwarový balíček pro vedení přehledného inventáře aniloxových válců/sleevů.
Může být navázán na aplikaci Anilox QC, ale může být veden i samostatně s ručním doplňováním informací.

 • Přehled o stavu válců
 • Rychlejší příprava k tisku