Klientská zóna

Certifikáty

Certifikát ISO 9001 – Certifikace systému managementu kvality

Firma PANFLEX, s.r.o. se ztotožňuje s požadavky této normy.

Norma ISO 9001 řeší systém managementu kvality procesním přístupem. Uplatnění tohoto přístupu je základní nutností u všech organizací, které mají systém zaveden a následně certifikován. Mezi základní požadavky patří i neustálé zlepšování a spokojenost zákazníka. Pomáhá identifikovat a uspořádat všechny činnosti v organizaci, stanovit jasné pravomoci a odpovědnosti za řízení těchto činností a přispívá k celkovému zprůhlednění fungování organizace.

Certifikát ISO 14001 – Certifikace systému environmentálního managementu

Firma PANFLEX, s.r.o. se aktivně hlásí k podpoře a ochraně životního prostředí a prevence znečišťování.

Norma nestanovuje žádné absolutní požadavky na environmentální chování organizace, klade však důraz na dodržování legislativních požadavků týkajících se jednotlivých složek životního prostředí (voda, vzduch, půda, odpady, atd.). Základem je identifikace všech možných aspektů, které mají vliv na životní prostředí. Organizace sama si pak může určit, čím nejvíce životní prostředí zatěžuje a hledat vhodné metody k postupnému snižování dopadů do životního prostředí.

Rodinný podnik

Osvědčení potvrzuje splnění požadavků Definice rodinného podnikání, schválené Usnesením vlády č. 330 ze dne 13. 5. 2019, a pro zápis do Registru rodinných podniků ČR, vedeném Asociací malých a středních podniků a živnostníků ČR.