Klientská zóna

Color Management

CMS (Color Mamagement Systém) je zaveden v PANFLEXu v celém workflow předtiskové přípravy.

Máme vysoký stupeň automatizace workflow, což vede k minimalizaci lidských chyb a k vysoké produktivitě.

CMS a digitální nátisk:
 • Vlastníme nátiskové ripy GMG i s rozšiřujícími moduly speciálně určenými pro oblast obalového průmyslu.
 • Správné nasazení správy barev je jedním z hlavních faktorů korektního fungování předtiskové přípravy.
Průběh aplikace CMS:
 • Tiskové testy za účelem optimalizace a standardizace tisku.
 • Vyhodnocení těchto testů a vytvoření příslušného profilu.
V PANFLEXu vyhotovujeme dva druhy tiskových profilů:
 • Obecné:
  - vycházející z obecně platných norem Fogra (např. ISO Coated 39L)
 • Zákaznické:
  - stanoveny na základě tiskových testů u zákazníka
  - výstupem je etalon s vyhodnocením tisku
  - nátisk simuluje tiskový test, proto je důležité stejné tiskové podmínky dodržovat i v budoucí běžné produkci
  - opakovatelnosti lze dosáhnout pouze pravidelným měřením v průběhu tisku
  - součástí etalonu jsou naměřené hodnoty z tiskového testu a tolerance, které je potřeba dodržovat
  - jedná se měření densit, nárůstů tiskového bodu a LAB hodnot
  - platnost zákaznického profilu je 2 roky

Certifikace shody nátisku s tiskovým testem - slouží jako kontrola stálosti a bezchybnosti procesu zpracování zakázky a výroby digitálního nátisku.