Klientská zóna

Nový ročník prestižní soutěže – Obal roku

Blíží se uzávěrka přihlášek do prestižní soutěže Obal roku. Už jste přihlásili svoje
inovativní obalové řešení? Pokud ne, hned to můžete napravit zde:
obalroku.cz/prihlaska-do-souteze

Letos je nově zavedeno speciální ocenění Packaging Print Prize,
které bude určeno dosud nedoceněné práci tiskařů.Ocenění je pod patronátem
Společnosti tisku z.s. a poukazuje na výjimečnou kvalitu a inovaci v potisku obalů.
Více o spolupořadateli najdete zde: www.spolecnosttisku.cz