Data Management

Služba na bázi internetového spojení a aplikací. Slouží k zajištění, koordinaci a archivaci tiskových návrhů, vzorů, dokumentů a dalších potřebných materiálů, které mají vztah k workflow předtiskové přípravy.

Flexibilita

Služby mohou být využívány v zásadě každým, kdo se v rámci dané pracovní skupiny podílí na vzniku obalu – od prvotních grafických návrhů až po finální grafiky, a to nezávisle na místě vzniku či užití a nezávisle na dnech (pátek / svátek) či hodinách.

Řešení je nezávislé na použitých platformách i na případných změnách v předtiskové přípravě.

Pro koho je řešení určeno

Systém může pracovat buď jako nezávislý – zákaznické řešení, nebo může být integrován a spravován v rámci zákaznických služeb a stát se tak součástí předtiskového workflow Reproagentury PANFLEX.

Majitelům obchodních značek umožňuje efektivně spravovat celé portfolio obalových produktů.

Řešení je využitelné pro:

  • Grafická studia a reklamní agentury – dostávají se blíže finálnímu tiskovému řešení zakázek svých klientů.
  • Tiskárny obalů – usnadňuje komunikaci se zadavateli zakázky (vlastníky obchodních značek a společnostmi, které zajišťují prepress).

Cílem řešení je snadnější přístup ke všem podstatným informacím o realizované zakázce.


Podkategorie:


Hlavní navigace: